Przejdź do stopki

Płatności za zajęcia

Treść

Wpłat za zajęcia ( zajęcia wokalne, plastyczne, instrumentalne) należy dokonywać na konto bankowe

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie.

nr konta bankowego: 90 8809 0005 2001 0000 0840 0001.

W tytule : Imię i nazwisko dziecka, nazwa zajęć, opłata za m-c.

UWAGA!

Wpłat za zajecia instrumentalne należy dokonywać do piatego dnia kolejnego miesiąca.

W przypadku zajęć grupowych wpłat należy dokonywać do dwudziestego dnia bieżącego miesiąca.

 

Pełny regulamin płatności dostępny w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie przy ul.Kity 17

 

Dziękujemy!