Turystyczna Pętla Muszyńska    


Rodzaj szlaku: rewerowy
Lokalizacja: Beskid Sądecki – Pasmo Leluchowskie (Góry Leluchowskie)
Długość trasy: 32,1 km
Rodzaj nawierzchni: asfalt 28,9 km, drogi gruntowe 1,4 km, ścieżki 1,8 km
Długość podjazdów: 15,3 km
Różnica wysokości do pokonania: 538 m
Maksymalna wysokość na trasie: 831 m n.p.m.
Minimalna wysokość na trasie: 446 m n.p.m.

 

 

Przebieg:

 

(TPM) jest trasą dla wymagających turystów zarówno pod względem doznań estetycznych jak i poznawczych. Przeznaczona jest dla rowerzystów o dobrej kondycji i umiejętnościach kolarskich, wiedzie bowiem zarówno wygodnymi asfaltowymi szosami, leśnymi drogami, na których wyboje i nierówności nie są rzadkością jak również odcinkiem górskim bardzo stromym i trudnym technicznie, na którym konieczne może być prowadzenie roweru. Trasa została zaprojektowana z myślą o różnorodnych zainteresowaniach turystów, akcenty przyrodnicze, historyczne przeplatają się ze współczesnymi elementami regionu. Prowadzi przez rzadko do tej pory uczęszczany region Pasma Zimnego i Dubnego zaliczanego do Beskidu Sądeckiego, choć z geograficznego punktu widzenia bliższego Górom Czergowskim, których pozostała, większa część rozciąga się na Słowacji. Pasmo to często również nazywane jest Górami Leluchowskimi od Leluchowa - miejscowości u jego podnóża. Najwyższym szczytem tej części gór jest Kraczonik (936 m npm.). Zaprojektowana została również odnoga wchodząca w głąb Pasma Jaworzyny Krynickiej, będąca alternatywą lub, dla spragnionych większych doznań, uzupełnieniem Turystycznej Pętli Muszyńskiej.

Trasa została wytyczona i oznakowana kierunkowskazami i tablicami informacyjnymi obrazującymi za pomącą wykresów, zdjęć, tekstów poszczególne odcinki. Czas podany w publikacji jest czasem orientacyjnym i może ulec wahaniom w zależności od kondycji i umiejętności turysty.

 

Przystanek nr 1

 

 

0,0 km, 0:00 h  (3:25 h↓)

 

Początek trasy: tablica informacyjna nr 1 przy ul. Kity w pobliżu Muzeum Regionalnego. TPM biegnie ul. Kity, ul. Krzywą - wąską, krótką, jednokierunkową następnie wchodzi na ul. Piłsudskiego, która przechodzi przez tory kolejowe. Uwaga! Zachować ostrożność.

W okolicy:

Muzeum Regionalne "Państwa Muszyńskiego" - w dawnym zajeździe,

Ruiny zamku z XIV w. - 0:15 h pieszo, 0,3 km,

Kapliczki św. Jana Nepomucena i św. Floriana z przełomu XVIII i XIX w. - w Rynku,

Zabytkowy zespół szeregowej zabudowy - 0:01 h rowerem, 0,2 km,

Las Lipowy Obrożyska (Ścisły leśny rezerwat przyrody chroniący lipę drobnolistną) - 0:04 h rowerem, 0,8 km.

Szlaki piesze:

Żółty do Wojkowej (Szlak przecina w poprzek grzbiet Gór Leluchowskich wchodząc na szczyt Dubnego) - 3:45 h pieszo, 10 km,

Żółty na Pustą Wielką (Szlak przemierza dolinę Szczawnika obok zabytkowej cerkwi z XIX w.) - 4:00 h pieszo 10,5 km,

Niebieski do Legnavy (Słowacka wioska u podnóża Magury Kurczyńskiej, na szlaku turystyczne przejście graniczne) - 1:40 h pieszo 5,5 km,

Zielony do Krynicy-Zdroju (Szlak prowadzi przez szczyt Jaworzyny i Przełęcz Krzyżową) - 6:05 h pieszo, 15,5 km.

 

Przystanek nr 2

 

 

0, 5 km, 0:05 h (3:20 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 2 przy ul. Piłsudskiego znajduje się przy niewielkim parkingu, przed rozdrożem dróg na Zapopradzie, gdzie znajdują się sanatoria Muszyna i Korona, pijalnia wód mineralnych Antoni, amfiteatr „Zapopradzie” a także turystyczne przejście graniczne do Legnavy na Słowacji. TPM na odcinku do Majdanu prowadzi ulicami Piłsudskiego, Pułaskiego, Leśną o dobrej nawierzchni i umiarkowanym ruchu drogowym (związanym z przejściem granicznym w Leluchowie). W osiedlu Wapienne obok krzyża znajduje się źródło wody mineralnej Wapienne. Droga na tym odcinku wiedzie wzdłuż rzeki Poprad wznosząc się jednostajnie i nieznacznie, za wyjątkiem krótkiego i stromego podjazdu na ostatnim odcinku.

W okolicy:

Kapliczka z początku XIX w. - 0:01 h rowerem, 0,15 km,

Zabytkowy budynek mieszkalny (Budynek z II połowy XIX w. z figurą Matki Boskiej) - 0:02 h rowerem, 0,4 km,

Centrum Rekreacji i Sportu amfiteatr „Zapopradzie” - 0:03 h rowerem, 0,5 km,

Pijalnia wody mineralnej „Milusia” - 0:02 h rowerem, 0,3 km.

 

Pijalnia wody mineralnej „Antoni” - 0:05 h rowerem, 0,5 km.

 

Szlaki piesze:

Niebieski do Legnavy (Słowacka wioska u podnóża Magury Kurczyńskiej, na szlaku turystyczne przejście graniczne) - 1:30 h pieszo, 5 km.

 

Przystanek nr 3

 

 

 5, 1 km, 0:25 h (3:00 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 3 Muszyna – Majdan znajduje się w zakolu starej drogi na grzbiecie półwyspu rzecznego ponad osiedlem Majdan. Jest to miejsce odpoczynku z ciekawym widokiem na zakole Popradu i osiedle Folwark (należy wejść na boczną, polną drogę). Rzeka w tym miejscu wykonuje gwałtowny skręt o kącie 180º. Dalej aż do Leluchowa TPM wiedzie wygodną asfaltową drogą z niewielkimi podjazdami i zjazdami. Dość często można spotkać tutaj szybujące w powietrzu ptaki drapieżne a także bociana czarnego.

W okolicy:

Kościół parafialny bł. M.T. Ledóchowskiej - 0:10 h rowerem, 2,6 km,

Źródło wody mineralnej na Wapiennem - 0:05 h rowerem, 1,3 km.

 

Szlaki konne:

Do Powroźnika (szlak konny rozpoczyna się 300 m od tablicy u ujścia doliny Zimnego, wiedzie drogą stokową przez Zdziar i Czarne Garby) - 11 km.

 

 Przystanek nr 4

 

 

  9, 2 km, 0:50 h (2:35 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 4 usytuowana jest obok skrzyżowania dróg i przystanku autobusowego w Leluchowie. Nieopodal znajduje się przejście graniczne na moście Wyszehradzkim na potoku Smereczek. TPM wchodzi w boczną dolinkę Smereczka, którym biegnie granica państwa i prowadzi pomiędzy zabudowaniami Leluchowa. Od chwili otwarcia przejścia granicznego rozwija się tutaj handel przygraniczny. Uwaga! Wąska droga o dużym natężeniu ruchu.

 

W okolicy:

Pomnik Przyrody Lipa (Wolno stojące drzewo, obwód 3,67 m) - 0:03 h rowerem, 0,5 km.

Pomnik Przyrody Lipa (przy zabudowaniach, obwód 3,10 m) - 0:04 h rowerem, 0,6 km.

Szlaki piesze:

Niebieski do Powroźnika (Szlak prowadzi przez najwyższe szczyty Gór Leluchowskich Kraczonik, Zimne, Dubne) - 4:00 h pieszo, 11 km.

Niebieski na Minčol (Najwyższy szczyt Gór Czergowskich na Słowacji z rozległym widokiem z polan podszczytowych) - 4:00 h pieszo, 12 km.

 

Przystanek nr 5

 

 

10, 4 km, 1:00 h (2:25 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 5 znajduje się przy drodze gruntowej odchodzącej do cerkwi w Leluchowie. Dalej trasa prowadzi terenem niezabudowanym, wąską, ale wygodną drogą asfaltową w górę doliny Smereczka. Po drugiej stronie potoku i granicy słowacka ruchliwa droga niewidoczna z trasy TPM. Na odcinku tym ruch drogowy jest bardzo mały.

W okolicy:

Cerkiew z XIX w. pw. św. Dymitra (Obecnie kościół rzymskokatolicki) - 200 m.

 

Pomnik Przyrody Lipy (Przy drodze koło kapliczki, obwód 2,2; 3,8 m) - 0:04 h rowerem, 0,9 km.

Rezerwat „Hajnik” (Szlakiem niebieskim w kierunku Powroźnika) - 2:00 h pieszo, 5,3 km.

Szlaki piesze:

Niebieski do Powroźnika (Szlak prowadzi przez najwyższe szczyty Gór Leluchowskich Kraczonik, Zimne, Dubne) - 4:00 h pieszo, 11 km.

Niebieski na Minčol (Najwyższy szczyt Gór Czergowskich na Słowacji z rozległym widokiem z polan podszczytowych) - 5:00 h pieszo, 13 km.

 

Przystanek nr 6

 

 

13, 9 km, 1:30 h (1:55 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 6 znajduje się obok cerkwi w Dubnem. Wśród nielicznych zabudowań wioski zachowały się zabytkowe spichlerze. Dalej trasa TPM biegnie wzdłuż potoku Dubne (Gromadzki), którego źródła usytuowane są na stokach Dubnego i Zimnego w rezerwacie Hajnik. Trasa na odcinku 1,5 km nieznacznie się wznosi po nawierzchni asfaltowej po czym wchodzi w boczną drogę terenową o bardzo dużym nachyleniu. Odcinek ten wymaga dużych umiejętności i bardzo dobrej kondycji. Na odcinku 600 m trasa pokonuje przewyższenie 150 m (najtrudniejszy odcinek TPM), po czym łagodnieje, prowadząc jednak drogą błotnistą mocno zarastającą. Trudności na tym etapie mogą doprowadzić do zejścia z roweru i podprowadzania na krótkich odcinkach. Grzbietem, który przekracza trasa wycieczki biegnie żółty szlak z Muszyny do Wojkowej, 500 m dalej TPM wychodzi z lasu na szeroki, odkryty grzbiet Roztoki, z którego rozlega się bardzo efektowna panorama widokowa. Widoczne są najwyższe szczyty Beskidu Sądeckiego i gór Czergow na Słowacji. Nieopodal bacówka pasterska. Uwaga! Psy pasterskie pilnujące owiec. Z Roztoki do Wojkowej prowadzi terenowa droga o bardzo dużym nachyleniu (równie trudny jak podjazd od Dubnego).

W okolicy:

Cerkiew z XIX w. pw. św. Michała Archanioła (Obecnie kościół rzymskokatolicki) - 100 m.

 

Zabytkowe spichlerzyki z XIXw - 200 m.

 

 

Przystanek nr 7

 

 

19, 7 km, 2:30 h (0:55 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 7 znajduje się w centrum Wojkowej u podnóża wzniesienia z cerkwią pw. św. św. Kosmy i Damiana. TPM prowadzi teraz wąską drogą asfaltową wzdłuż Potoku Wojkowskiego. Niewielki ruch na drodze i dobra nawierzchnia sprawiają, że po górskich trudach długi zjazd wąską zalesioną doliną jest przyjemny i daje wytchnienie. Uwaga! Na skrzyżowaniu przy kapliczce w dolinie Muszynki skręcamy w lewo (na zach.) do Powroźnika. W Powroźniku skręcamy z głównej drogi w boczną drogę osiedlową prowadzącą do cerkwi.

 

W okolicy:

Cerkiew z XIX w. pw. św. św. Kosmy i Damiana (Obecnie kościół rzymskokatolicki) - 100 m.

 

Dawna strażnica Grenzschutzu - 200 m

 

Pomnik Przyrody Jesion Wyniosły (Wolno stojące 300-letnie drzewo, obwód 5,5 m) - 0:01 h rowerem, 0,3 km.

Szlaki piesze:

Żółty do Muszynki (Szlak przebiega granicą państwa najbardziej odludną częścią Gór Leluchowskich) - 3:45 h pieszo, 11 km,

Żółty do Muszyny (Szlak przecina Góry Leluchowskie wchodząc na Dubne.) - 3:30 h pieszo 10 km,

 

 

Przystanek nr 8

 

 

26, 0 km, 2:55 h (0:30 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 8 znajduje się obok cerkwi w Powroźniku. Dalej trasa prowadzi przez miejscowość osiedlowymi drogami o niewielkim ruchu kołowym, po czym wchodzi na drogę wojewódzką nr 971 relacji Krynica Muszyna. Uwaga! Bardzo duży ruch drogowy. Po 2,5 km TPM schodzi z drogi wojewódzkiej w boczną, przekraczając tory kolejowe. Uwaga! Niestrzeżony przejazd kolejowy.

 

W okolicy:

Pomnik Przyrody „Czarna Młaka” (Jeziorko osuwiskowe) - 1:00 h pieszo, 2,8 km.

Szlaki piesze:

Niebieski do Leluchowa (Szlak przebiega 100 m. od tablicy, prowadzi przez najwyższe szczyty Gór Leluchowskich) - 3:45 h pieszo, 11 km.

Niebieski do Krynicy (Szlak przebiega 100 m. od tablicy, wchodzi na kulminacje Szalonego i Góry Parkowej) - 2:40 h pieszo, 9,5 km.

Szlaki konne:

Do Muszyny-Majdanu (Szlak konny początkowo biegnie wraz z niebieskim szlakiem pieszym z Czarnych Garbów schodząc do Muszyny-Majdanu) - 5 km.

Do Tylicza (Szlak konny początkowo biegnie wraz z niebieskim szlakiem pieszym z Bradowca schodząc do Tylicza w rejon stacji nariarskiej) - 5 km.

Do Jestrzębika (Część szlaku konnego przemierzającego podszczytowe partie pasma Jaworzyny) - 3,5 km.

 

Przystanek nr 9

 

 

28, 3 km, 3:05 h (0:20 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 9 usytuowana jest u wylotu doliny Jastrzębika, na wsch. skraju ul. Polnej w Muszynie. Dalej trasa prowadzi orograficznie prawą stroną potoku Muszynka w kierunku centrum Muszyny. Droga ta jest wąska i o małym natężeniu ruchu drogowego. Od tablicy nr 9 prowadzi również wariant alternatywny w górę doliny Jastrzębika i powrotem do centrum Muszyny przez Złockie. Przy drodze tej znajdują się dwie zabytkowe cerkwie, kilka źródeł wody mineralnej oraz pomnik przyrody nieożywionej Mofeta. Wariant przez Jastrzębik i Złockie wydłuża trasę do 42 km, a czas przejazdu do 3:35 h.

W okolicy:

Cerkiew z XIX w. pw. św. Łukasza (W Jastrzebiku, obecnie kościół rzymskokatolicki) - 0:40 h rowerem 6,5 km.

Cerkiew z XIX w. pw. św. Dymitra (W Złockiem, obecnie kościół rzymskokatolicki) - 0:40 h rowerem 6,5 km.

Pomnik Przyrody Nieożywionej Mofeta im. prof. Henryka Świdzińskiego - 0:30 h rowerem, 4,5 km.

Pomnik Przyrody Nieożywionej źródło wody mineralnej Iwona - 0:30 h rowerem, 4,5 km.

Szlaki rowerowe:

Wariant TPM przez Jastrzębik i Złockie - 1:10 h rowerem 12,5 km.

 

Przystanek nr 10

 

 

 30, 4 km, 3:15 h (0:10 h↓)

 

Tablica informacyjna nr 10 znajduje się przy kładce na rzece Muszynka pomiędzy obiektami sportowymi LKS Popradu Muszyna z jednej strony rzeki a kościołem parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca i cmentarzem z drugiej. Dalej trasa wiedzie ul. Jasną, wąską, ale o dobrej nawierzchni i przyjemną do jazdy na rowerze. Po prawej stronie pijalnia wody mineralnej Anna. Pod wzgórzem Baszta z ruinami średniowiecznego zamku trasa wchodzi na drogę relacji Piwniczna Muszyna. Uwaga! Bardzo duży ruch drogowy. Stąd kilkaset metrów do tablicy nr 1 i zamknięcia TPM.

 

W okolicy:

Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca (Kościół barokowy zbudowany w latach 1676-1728; dawna plebania z XIX w. Przez kładkę na rzece i tor kolejowy - Uwaga!) - 0:02 h rowerem, 0,15 km,

Źródło wody mineralnej „Anna” - 0:03 h rowerem, 0,5 km.

 

Źródło wody mineralnej „Grunwald” (Przez kładkę na rzece i tor kolejowy - Uwaga! Dalej w lewo) - 0:05 h rowerem, 0,9 km.

 

 32, 1 km, 3:25 h (0:00 h↓) Przystanek nr 1

UA-22074793-1