Jastrzębik- Miejscowość położona nad potokiem o tej samej nazwie. Lokowana na prawie wołoskim w 1577 r. przez bpa Piotra Myszkowskiego, przywilejem nadanym piotrowi Tyliszczakowi z Krynicy. Początkowo mieszkańcami Jastrzębika byli Wołosi, z czasem doszli również Rusini. Ludność ta była wyznania greckokatolickiego, a parafię tegoż wyznania uposażył bp Piotr Gembicki w 1651r.ębika

 

Co warto zobaczyć:

-Cerkiew filialna greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty w Jastrzębiku zbudowana została w 1. poł. XIX w. Jest ona przykładem zachodniołemkowskiej architektury cerkiewnej o wydłużonym układzie trójdzielnym, ścianami w konstrukcji zrębowej i dachem pokrytym gontem. Wnętrze zdobi polichromia ornamentalno-figuralna z 1861 r. Wśród ikon prawie kompletnego barokowego ikonostasu znajduje się Chrystus Dobry Pasterz z 1775 r. Barokowo-klasycystyczny ołtarz główny pochodzi z 1. poł. XIX w, a dwa późnobarokowe ołtarze boczne z ok. poł. XIX w.

- Źródło wody mineralnej IWONA

 

UA-22074793-1