Zajęcia wokalne

 

Zajęcia wokalne prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami poprawnej emisji głosu ze zwróceniem szczególnej uwagi na intonację, dykcję oraz właściwe dysponowanie oddechem.

Zarówno dzieci jak i młodzież uczestnicząca w zajęciach występują podczas ważnych uroczystości odbywających się na terenie miasta i gminy, biorąc również udział w wielu muzycznych przedsięwzięciach takich jak: koncerty tematyczne, musicale czy widowiska teatralno-muzyczne.

 

W roku 2019/2020 r. zajęcia wokalne prowadzone są w następujących zespołach:

 

Zespół wokalny z elementami ruchu scenicznego i tańca, klasa 1-3 szk. podst.
Instruktor: mgr Izabela Małgorzata Bajorek, Edyta Warzecha
Wtorek, godz. 14.00

MGOK - Dwór Starostów, ul. Kity 17
(sala widowiskowa)

 Zespół wokalny, klasa 4-5 szk. podst.
Instruktor: mgr Małgorzata Jędrzejek,

Czwartek, godz. 15.30
MGOK - Dwór Starostów, ul. Kity 17
(sala widowiskowa)

Ostatni czwartek miesiąca
MGOK - Muzeum Regionalne, ul. Krzywa 1
(sala konferencyjna)

 Zespół wokalny, klasa 6 - 8 szk. podst.
Instruktor: mgr Małgorzata Jędrzejek

Czwartek, godz. 16.30

MGOK - Dwór Starostów, ul. Kity 17
(sala widowiskowa)
Ostatni czwartek miesiąca
MGOK - Muzeum Regionalne, ul. Krzywa 1
(sala konferencyjna)

 Zespół „Nastolatki z Jakubem” (nabór zamknięty)
Instruktor: mgr Izabela Małgorzata Bajorek
Piątek, godzina 17.00

 Zespół „Popradzkie Smyki”
Instruktorzy: mgr Maciej Nieć, mgr Małgorzata Jędrzejek, mgr Izabela Małgorzata Bajorek
Piątek, godzina 15.00

 Zajęcia odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie
w Dworze Starostów, ul. Kity 17
(sala widowiskowa) lub w wyjątkowych sytuacjach w Muzeum Regionalnym
„Państwa Muszyńskiego” (sala konferencyjna)

 Opłata miesięczna - 30 zł
Zaczynamy w drugim tygodniu września!
 

UA-22074793-1